Mārketinga pētījumi

Sākums / Pakalpojumi / Mārketinga pētījumi
img
MĀRKETINGA PĒTĪJUMI
img
DATI UN FAKTI
img
PĒTĪJUMU METODES
MŪSU ZINĀŠANAS

Kas ir mārketinga pētījumi? Kāpēc mēs rekomendējam mārketinga pētījumus biznesam?

Mārketinga pētījumi tiek īstenoti, lai atrastu labākus risinājumus biznesa attīstībai, identificētu izaicinājumus mārketingā, kā arī izstrādātu mārketinga stratēģiju jaunam produktam vai jaundibinātam uzņēmumam. Mārketinga pētījumos tiek izmantotas gan kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes. Mārketinga pētījumi ir labākais veids, kā iegūt datus, lai īstenotu pārmaiņas biznesā.

Problēmas identificēšana un definēšana
Pētījuma metodes izvēle un pētījuma veikšana
Datu apstrāde un praktiskas rekomendācijas
ZĪMOLA POTENCIĀLA (BRAND) IZPĒTE

Izpētīsim, kā iecerētā klientu mērķauditorija uztver zīmolu šobrīd, noskaidrosim, kas būtu jāmaina. Dosim skaidras atbildes, kādas ir potenciālās klientu mērķauditorijas gaidas, dzīvesstils, vērtības. Pēc šī mārketinga pētījuma veikšanas nosauksim must have vērtības, kas jāņem vērā zīmola attīstīšanā.

PATĒRĒTĀJU UZVEDĪBAS IZPĒTE

Dosim skaidras atbildes, kādas ir potenciālās klientu mērķauditorijas gaidas, dzīvesstils, vērtības, lēmuma pieņemšana par noteikto produktu/ pakalpojumu. Pēc šī mārketinga pētījuma veikšanas nosauksim must have vērtības, kas jāiedzīvina jaunajā piedāvājumā.

MĀJASLAPU SATURA UN FUNKCIONALITĀTES PĒTĪJUMI

Sniegsim praktiskus ieteikumus, kas mājaslapā jāpilnveido, lai tā potenciālajam klientam patiktu, viņš ātri, vienkārši spētu orientēties un atrast sev nepieciešamo informāciju, veikt darījumu. Šobrīd daudziem uzņēmumiem mājaslapas kļuvušas par svarīgāko kanālu ne tikai komunikācijā ar klientiem, bet arī savu preču un pakalpojumu pārdošanā.

SERVISA PIEREDZES AUDITS (SPA)

Servisa pieredzes audits ir mārketinga pētījumu veids, kas ļoti detalizēti un praktiski ļauj atklāt, cik lielā mērā un ar kādu jaudu izdodas piepildīt klienta gaidas un vajadzības katrā servisa posmā. Kad klients izvēlas jaunu pakalpojumu vai pakalpojuma sniedzēju, viņam jau ir priekšstats, kā visam būtu jānotiek. Taču visai reti pakalpojuma sniedzēja priekšstats sakrīt ar klienta priekštatu par servisa kvalitāti, ātrumu un atbalsta saņemšanu. Mārketinga pētījuma rezultātā tiek iegūti detalizēti, praktiski ieteikumi, kā pilnveidot savu servisu tā, lai servisa saņēmējs justos nozīmīgs, aprūpēts un apmierināts.

PRODUKTU, PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA

Izveidosim produkta/pakalpojuma karti. Tajā atzīmēsim, kuras jaunā produkta īpašības tiek uztvertas kā unikālas, izcilas, kas raisa interesi par jauno produktu, kādi trūkumi un vājās puses tika atklāti produkta/pakalpojuma piedāvājumā, kādas ir patērētāju ekspektācijas.

KLIENTU APMIERINĀTĪBAS, PIESAISTES PĒTĪJUMI

Izpētīsim neapmierināto klientu vajadzības, gaidas. Izveidosim servisa karti, analizējot servisa saņemšanas pieredzi, skatoties no “klienta kurpēm”. Sniegsim precīzas praktiskas rekomendācijas par to, kas tieši, kāda veidā un kurā posmā jāpilnveido.

APMIERINĀTĪBAS UN LOJALITĀTES PĒTĪJUMI

Šos mārketinga pētījumus veicam pēc Net Promoter Score (NPS) metodoloģijas. Sniegsim atbildes, kā tieši jūsu patērētājs/darbinieks jūtas, kas stiprina un sekmē pozitīvu emocionālo pieķeršanos, kas traucē sadarbībai, ieinteresētībai, bremzējot motivāciju un iesaisti.

KOMUNIKĀCIJAS EFEKTIVITĀTES IZPĒTE UZŅĒMUMĀ

Izpētīsim un sniegsim atbildes, vai iekšējā komunikācija uzņēmumā strādājošajiem palīdz iesaistīties kopīgu mērķa sasniegšanā, veido vēlamo organizācijas kultūru un veicina darbinieku lojalitāti.

REKLĀMAS TESTI (ZIŅU SATURA TESTĒŠANA, PILNVEIDE, REKLĀMAS KAMPAŅU EFEKTIVITĀTES MĒRĪJUMI)

Veicot reklāmas testu, sniegsim atbildes uz jautājumiem: vai potenciālajai mērķauditorijai ir skaidra reklāmas ziņa, kādi ir reklāmas atpazīstamības rādītāji, kādas ir reklāmas radītās emocijas, vai reklāmas efektivitāte ir pietiekoša, atbilst plānotajai.

Mūsu pārliecība

Tirgus izpēte un mārketinga pētījumi sniedz atbildes par klientu vajadzībām

Fokuss uz klientu vajadzībām rada apmierinātus un lojālus klientus. Labākie risinājumi klientiem nozīmē tiešus ieguvumus uzņēmuma attīstībai. Kā atrast pareizos risinājumus biznesa attīstībai? Labākais ceļš – mārketinga pētījumu veikšana.

img
APMIERINĀTI KLIENTI

Mārketinga pētījumi palīdz pieņemt pareizos lēmumus, piemēram:

 • kā veiksmīgāk patērētājam pastāstīt par savu produktu;
 • kā noteikt atbilstošu cenu līmenī;
 • kā kļūt pamanāmam uz konkurentu fona;
 • kā piedāvāt izcilu servisa kvalitāti, sekmēt klientu apmierinātību un veidot ilgtermiņa attiecības ar savu klientu.

Lai iegūtu atbildes uz jautājumiem, jāprot izvēlēties piemērotāko pētījuma metodi un pētījuma instrumentus. Saprotot, kas tieši ir pētījuma mērķis, kāda veida informācija pētījumam ir “jāatnes”, tiek dizainēts pētnieciskais risinājums, piemeklējot pētījumu metodes. Var tikt izvēlētas kvalitatīvās vai kvantitatīvās pētījumu metodes, vai arī – šo metožu kombinācija.

Biežāk izmantotās kvalitatīvās pētījumu metodes:

 • fokusgrupu diskusijas (ekspres-fokusgrupas, viedokļu līderu fokusgrupas);
 • padziļinātās individuālās intervijas;
 • intervijas ar ekspertiem (individuālās intervijas ar nozares speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem, uzņēmumu īpašniekiem);
 • telefonintervijas;
 • etnogrāfiskās intervijas, novērojumi (intervijas patērētāja dzīvesvietā, reālajā uzturēšanās vidē, gūstot atziņas par attiecībām ar ģimeni, draugiem, paziņām)
img
APMIERINĀTI KLIENTI
img
APMIERINĀTI KLIENTI

Biežāk izmantotās kvantitatīvās pētījumu metodes:

 • aptaujas interneta vidē;
 • aptaujas klātienē;
 • telefonintervijas;
 • on-line pētījumi;
 • produktu un pakalpojumu testi;
 • web produktu, platformu testi un analīze;
 • sociālo mediju auditoriju izpēte;
 • sekundāro datu analīze.
Komanda

Mūsu spēks

img
Ilze Rozenberga
Mārketinga pētījumu aģentūras vadītāja
img
Jeļena Vorobjova
Mārketinga pētījumu aģentūras vadītājas asistente
img
Ieva Saukuma
Pētniece, galvenā datu analītiķe
img
Linda Lauva
Projektu vadītāja
img
Lolita Duļkina
Projektu vadītāja

Pajautā mums

Nekavējies - uzsāc izpēti.