Sociālie pētījumi

Sākums / Pakalpojumi / Sociālie pētījumi
img
SABIEDRISKĀ DOMA
img
SOCIĀLIE PĒTĪJUMI
img
TENDENCES
MŪSU IZPRATNE

Sociālajos pētījumos noskaidrojam dažādu sociālo grupu noskaņojumu, vajadzības un gaidas

Sociālajos jeb sabiedriskās domas pētījumos ar aptauju palīdzību parasti tiek noskaidrota dažādu sociālo grupu attieksme un viedoklis par sabiedrībā aktuālām tēmām. Mūsu komandā strādā sociologi, psihologi, komunikācijas eksperti un datu analītiķi. Mēs izprotam cilvēku domāšanu, uzvedību un uztveres nianses. Veicam padziļinātu rezultātu analīzi.

Socioloģija
Psiholoģija
Datu analīze
KVALITATĪVIE PĒTĪJUMI

Kvalitatīvie pētījumi sniedz atbildes uz jautājumiem: Kāpēc? Kā? Dalībniekiem ir iespēja brīvi paust savus uzskatus un emocijas. Bieži kvalitatīvo pētījumu norisei tiek organizētas diskusijas fokusgrupās, kuras notiek mūsu speciāli aprīkotā telpā. Lai pētījuma pasūtītājam būtu iespēja sekot līdzi diskusijas gaitai un gūt nepastarpinātus savus iespaidus, tiek nodrošināta iespēja vērot diskusijas norisi aiz spoguļsienas.

KVANTITATĪVIE PĒTĪJUMI

Kvantitatīvajos pētījumos ierasti tiek uzrunāti skaitliski lielākas mērķauditoriju izlases, bieži izzinot visas Latvijas iedzīvotāju viedokli, attieksmi aptaujās, kas ļauj izdarīt dažādus secinājumus, balstoties faktos, skaitļos. Aptauju dalībniekiem parasti jāatbild uz vairākiem, secīgi izveidotiem, strukturētiem jautājumiem, kas ļauj vēlāk datu analīzē, izzināt atsevišķu grupu viedokli, nostāju, salīdzināt.

KOMBINĒTIE PĒTĪJUMI

Sākot katru pētījumu, vispirms jāsaprot, kāds tieši ir pētījuma mērķis. Kad tas noskaidrots, jāizvēlas piemērotāko pētījuma metodi un pētījuma instrumentus. Var tikt izvēlētas kvalitatīvās vai kvantitatīvās pētījumu metodes, vai arī – šo metožu kombinācija.

Komanda

Mūsu spēks

img
Ilze Rozenberga
Mārketinga pētījumu aģentūras vadītāja
img
Jeļena Vorobjova
Mārketinga pētījumu aģentūras vadītājas asistente
img
Ieva Saukuma
Pētniece, galvenā datu analītiķe
img
Linda Lauva
Projektu vadītāja
img
Lolita Duļkina
Projektu vadītāja

Pajautā mums

Nekavējies - uzsāc izpēti.